Beställ

Med formuläret nedan kan du enkelt beställa våra album.

Albumen i lager har följade à-priser:

 • I Dreamt 20 €
 • Ernst Mielck 20 €
 • Solglitter 20 €
 • Från tidevarv till tidevarv 25 €
 • Julen vi minns 20 €
 • Hymn to Finland 20 €
 • Happi kvam pippi 20 €
 • För ögonblicket 20 €
 • Skaparegestalter 20 €
 • Första maj 15 €

Leveranskostnader tillkommer.

Vänligen uppge i beställningsfältet:

 • skivor och antal
 • leveransadress
 • faktureringsadress

Beställningen behandlas manuellt.

Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver:

Första maj

Akademiska Sångföreningen, dir. John Schultz

Akademiska Sångföreningen 1995

Första maj


...av liv och av dans uti vårsolens glans! Fira in våren eller inled supén till tonerna av de klassiskaste av klassiska manskörssånger med Akademen anno 1995 på sitt allra ystraste humör.


 1. Otto Lindblad (1809–1864):
 2. Längtan till landet (Vintern rasat) (H. Sätherberg)

  Friedrich Kuhlau (1786–1832):
 3. Majsång (O hur härligt majsol ler) (J. H. Voß, övers. C. W. Böttiger)

  Prins Gustaf (1827–1852):
 4. Vårsång (Glad såsom fågeln) (H. Sätherberg)

  Finländsk trad., arr. John Rosas (1908–1984):
 5. Morgonvisa (Morgonen ljusnar) (J. Reuter)

  Franz Abt (1819–1885):
 6. Serenad (Ljuva flicka) (J. L. Leberecht Nöller, övers. U. von Schrowe)

  Prins Gustaf (1827–1852):
 7. Studentsång (Marsch) (Sjungom studentens lyckliga dag) (H. Sätherberg)

  Jean Sibelius (1865–1957):
 8. Fridolins dårskap, JS 84 (E. A. Karlfeldt)

  Frans Alfred Frieberg (1822–1913):
 9. Sångarfanan (F. A. Frieberg)

  Julius Witt (1819–1890):
 10. Nur im Herzen, Op. 13 (anon.)

  Edvard Düring (1848–1926):
 11. Ack om jag vore kejsare (J. W. L. Gleim, övers. anon.)

  Carl Ferdinand Adam (1806–1867):
 12. Champagnerlied (G. Herwegh)

  Svensk trad., arr. Hugo Alfvén (1872–1960):
 13. Uti vår hage (Folkvisa från Gotland), R 101 (trad.)

  Carl Gustaf Theodor Feuk (1814–1889), arr. Johan Peter Cronhamn (1803–1875):
 14. Jägarsång (Signalen) (Bröder hörden I signalen) (C. G. T. Feuk)

  Halländsk trad., arr. Nils-Eric Fougstedt (1910–1961):
 15. Heppeneppetepp, Op. 5a:3 (trad.)

  Erik Bergman (1911–2006), fritt efter prins Gustaf, Friedrich Kuhlau och Otto Lindblad:
  Första maj, vårsvit för tenor och manskör, Op. 109:
 16. I. Vårsång
 17. II. Majsång
 18. III. Längtan till landet
 19. IV. Final

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Fredrik Pacius (1809–1891):
 20. Fredmans Epistel N:o 13: Till brodren Bredström (Nå ä’ nu alla församlade här) (C. M. Bellman)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Halfdan Kjerulf (1815–1868):
 21. Klinga nu med klarinetter, slutkör ur Bacchi Orden N:o 10 (Bacchi Ordenskapitel VII:10) (C. M. Bellman)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Karl Johan Moring (1832–1868):
 22. Fredmans Epistel N:o 82: Oförmodade avsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost en sommarmorgon i det gröna (Vila vid denna källa) (C. M. Bellman)

  Franz Berwald? (1796–1868), bearb. A. Schnötzinger, arr. Erik Bergman (1911–2006):
 23. Helan går (anon.)

  Gunnar Wennerberg (1817–1901), travesti:
 24. Halvan (Hur länge skall på borden) [Stridsrop] (G. Wennerberg, travesti anon.)

  Jacob Axel Josephson (1818–1880):
 25. Serenad (Stjärnorna tindra re’n) (J. A. Josephson)

  Nils-Eric Fougstedt (1910–1961):
 26. Tersen (Re’n helan slunkit ned) (N-E. Fougstedt)

  Svensk trad., arr. Otto Fredrik Tullberg (1802–1853):
 27. Kristallen den fina (trad.)

  Eduard Hermes (1818–1905):
 28. Metsämiehen juomalaulu (Käy metsolan halki) (anon., övers. anon.)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Henrik Otto Donner (1939–2013):
 29. Fredmans Epistel N:o 81: Till grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven (Märk hur’ vår skugga, märk Movitz mon frère) (C. M. Bellman)

  Adam de la Halle (1200-talet), arr. C. Schreiber:
 30. Madrigal (Kom du ljuva) (anon., övers. E. Ralf)

  Carl Michael Bellman (1740–1795), arr. Gustaf Adolf Gripenberg?:
 31. Bort allt vad oro gör, kör ur Bacchi Tempel (Bacchi Ordenskapitel XIV sång 17) (C. M. Bellman)

  Adolf Eduard Marschner (1819–1853), travesti:
 32. Kvinten (Hur länge skall på borden) [Gute Nacht] (anon., travesti anon.)

  Knut Vad Thomsen (1905–1971):
 33. Aquaviten (Ren som en jomfru) (H. H. Seedorff)

  Adolf Eduard Marschner (1819–1853):
 34. Das Königslied (Ein König ist der Wein) (F. von Kobell)

  Johan Fridolf Hagfors (1857–1931):
 35. Modesmålets sång (J. F. Hagfors)

Första majCompact Disc Digital Audio

Björn Haugan, tenor (15–18)
Hans Lydman, baryton (9)
Simo Bäckman, tenor (5)
Akademiska Sångföreningen, manskör
John Schultz, dirigent

Inspelad 25–26.2 och 25–26.3.1995 i Grankulla.

​Tekniker: Thomas de Godzinsky, Editroom Oy
Redigering och mastring: Enno Mäemets, Viive Mäemets, Editroom Oy
"1.5": Timo Tuovinen, Reijo Aittakumpu, Soundtrack Oy

Grafisk design och fotografi: Henrik Strömberg, Studio Strömberg
Skärpt körbild: Titi Ahlrooth

Utgivare: Akademiska Sångföreningen
Utgivningsdatum: 1995
Katalognummer: AKADCD-1595
ISRC: FI-ASF-95-00001…00034
TT: 73' 15"

℗ © 1995 Akademiska Sångföreningen rf, Helsingfors

I samarbete med

Fastighetsaktiebolaget Balder
http://www.balder.fi/

...och dig? Kontakta oss gärna för att diskutera sponsorskap!

Akademiska Sångföreningen

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

FO-nummer:
2581855-4

E-post:
info@akademen.com

Föreningsregisternummer:
211.326

Hemsida:
http://akademen.com

Momsnummer:
Ej momsreg.


 

 

 

Instagram