Insjungning

Är du man? Är du student eller studerande? Tycker du om att sjunga? Då hör du hemma hos oss!

Akademen är den enda svenska akademiska manskören i Helsingfors. På programmet står ständigt nya musikaliska utmaningar, spännande konsertresor och festligheter av alla de slag – både på egen hand och tillsammans med sångarsystrarna i Lyran eller sångarbröderna i andra akademiska manskörer.

Insjungning vårterminen 2017 ordnas tisdagen den 17 januari på Minervaskolan (Apollogatan 12).

Insjungningen sker enskilt inför en liten grupp erfarna körmedlemmar och är ingenting att oroa sig inför. Du framför en sång du valt på förhand (välj hellre en lätt än en för svår) och sedan testas ditt register och ditt gehör. Tidigare musikalisk erfarenhet och notläsningsförmåga är meriter, men inte formella krav.

Akademen har ordinarie övning måndagar kl. 17.45–21.00 i Gamla Studenthusets Musiksal (Mannerheimvägen 3) på höstterminerna och i Balders Sal (Alexandersgatan 12) på vårterminerna, i regel med stamrepertoarövning kl. 17.00–17.45.

Anmälningar tas emot och frågor besvaras av nybörjarfiskal Hampus Djupenström på adress nybis@akademen.com eller telefon 040-9310844. I samband med anmälningen kommer vi överens om en exakt tidpunkt för din insjungning.

Tveka inte, ta chansen! Hjärtligt välkommen!

 

I samarbete med

Fastighetsaktiebolaget Balder
http://www.balder.fi/

...och dig? Kontakta oss gärna för att diskutera sponsorskap!

Akademiska Sångföreningen

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

FO-nummer:
2581855-4

E-post:
info@akademen.com

Föreningsregisternummer:
211.326

Hemsida:
http://akademen.com

Momsnummer:
Ej momsreg.


 

 

 

Instagram