Sjung in i Akademen!

Är du man? Är du student? Sjunger du i duschen och bor du i Helsingforstrakten? Då ska du definitivt sjunga in i Akademen! Insjungningar ordnas i regel två gånger om året, i början av varje termin. Följ med Hufvudstadsbladet, Studentbladet, Facebook, Twitter, Youtube, akademiska anslagstavlor eller vår hemsida för mer information.

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Läs mer under ”Sjung in” eller hör av dig till nybörjarfiskalen.

Kom med – trevlig samvaro och musikaliska utmaningar garanteras!

Om kören

 

Akademiska Sångföreningen, Akademen så här vänner emellan, är Finlands äldsta levande kör.

Vi står för manskörssång på hög nivå och med bred palett – från stora klassiker till pinfärska uruppföranden, från lyriska stämningar till manhaftigt patos, från djupaste allvar till studentikos lättsinnighet.

Vi konserterar flera gånger per år i Helsingfors, på hemlandsturnéer och internationellt, och spelar in skivor med regelbunden oregelbundenhet. Vi framträder med symfoniorkestrar, broder- och systerkörer och givetvis också i mindre ensembler. Vi sjunger i konsertsalar, till bords, i varuhus, på gator. Vi uppvaktar på födelsedagar, roar på fester och serenaderar under balkonger. 

 

I samarbete med

Fastighetsaktiebolaget Balder
http://www.balder.fi/

...och dig? Kontakta oss gärna för att diskutera sponsorskap!

Akademiska Sångföreningen

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

FO-nummer:
2581855-4

E-post:
info@akademen.com

Föreningsregisternummer:
211.326

Hemsida:
http://akademen.com

Momsnummer:
Ej momsreg.


 

 

 

Instagram