Sjung in i Akademen!

Är du man? Är du student? Sjunger du i duschen och bor du i Helsingforstrakten? Då ska du definitivt sjunga in i Akademen! Insjungningar ordnas i regel två gånger om året, i början av varje termin. Följ med Hufvudstadsbladet, Studentbladet, Facebook, Twitter, Youtube, akademiska anslagstavlor eller vår hemsida för mer information.

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Läs mer under ”Sjung in” eller hör av dig till nybörjarfiskalen.

Kom med – trevlig samvaro och musikaliska utmaningar garanteras!

Om vår historia

Akademiska Sångföreningen, även kallad Akademen, är en finlandssvensk manskör med hemort i Helsingfors. Kören är Finlands äldsta alltjämt verksamma kör - grundad år 1838 av Fredrik Pacius, musiklektor vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland i Helsingfors.

Under 1800-talet var kören en viktig och uppskattad symbol för det nationella uppvaknandet. Bland annat uruppförde kören 1848 Finlands nationalsång Vårt Land, tonsatt av Pacius till text av Johan Ludvig Runeberg.

I sin egenskap av landets äldsta manskör har Akademiska Sångföreningen alltid vårdat den klassiska inhemska manskörslitteraturen. Av de tonsättare vilkas verk tillhör stamrepertoaren kan nämnas förutom hedersmedlemmen Jean Sibelius även kompositörerna Toivo Kuula, Leevi Madetoja och Selim Palmgren. Vid sidan av detta har det för Akademiska Sångföreningen alltid varit en given uppgift att upprätthålla den svenska kulturen i ord och toner.

Akademiska Sångföreningen upprätthåller givande kontakter till motsvarande korporationer både i hemlandet och utomlands; i hemlandet givetvis särskilt till Brahe Djäknar i Åbo och till Ylioppilaskunnan Laulajat i Helsingfors, i Sverige framför allt till sångarbröderna i Uppsala, Stockholm, Linköping och Lund.

I sin hemstad Helsingfors har kören sedan 1954 ett aktivt samarbete med systerkören Akademiska Damkören Lyran.

 

I samarbete med

Fastighetsaktiebolaget Balder
http://www.balder.fi/

...och dig? Kontakta oss gärna för att diskutera sponsorskap!

Akademiska Sångföreningen

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

FO-nummer:
2581855-4

E-post:
info@akademen.com

Föreningsregisternummer:
211.326

Hemsida:
http://akademen.com

Momsnummer:
Ej momsreg.


 

 

 

Instagram