Sjung in i Akademen!

Är du man? Är du student? Sjunger du i duschen och bor du i Helsingforstrakten? Då ska du definitivt sjunga in i Akademen! Insjungningar ordnas i regel två gånger om året, i början av varje termin. Följ med Hufvudstadsbladet, Studentbladet, Facebook, Twitter, Youtube, akademiska anslagstavlor eller vår hemsida för mer information.

Har du frågor? Vill du anmäla dig? Läs mer under ”Sjung in” eller hör av dig till nybörjarfiskalen.

Kom med – trevlig samvaro och musikaliska utmaningar garanteras!

Om dirigenten

Kari TurunenMusices doktor Kari Turunen (född 1962) har varit Akademiska Sångföreningens dirigent och konstnärliga ledare sedan hösten 2008.

Turunen är professionell och högt utbildad körledare. Efter att ha avlagt diplom i körledning 1998 och musices magisterexamen 2000 vid Sibelius-Akademin, disputerade Turunen 2014 vid DocMus-skolan för klassisk musik vid Sibelius-Akademin – i dag en del av Helsingfors konstuniversitet – med en avhandling om uppförandepraxis för 1500-talets kyrkomusik. Han har även deltagit i flera mästarkurser, bland annat för Eric Ericson och Oren Brown.

Förutom Akademiska Sångföreningen leder Turunen sedan 2011 kammarkören Kampin Laulu. Han är också konstnärlig ledare för de projektvis verkande körerna Chorus Cantorum Finlandiae (2011–), Spira Ensemble (2013–) och mansensemblen Ensemble Petraloysio, vilken grundades av Turunen själv 2011 och fokuserar på renässansmusik. Turunen är förutom körledare även själv sångare och har sjungit tenor i Lumen Valo – en av Finlands erkänt främsta vokalensembler inom tidig musik – sedan han var med och grundade ensemblen 1993.

Turunen var ingen nykomling i finlandssvenska körkretsar då han tillträdde som Akademens dirigent. Han ledde systerkören Akademiska Damkören Lyran 1998–2009 och genom det dirigerade han även Akademen under julkonserter redan från och med slutet av 1990-talet. Har har även varit konstnärlig ledare bland annat för kammarkören Näsin Ääni (2002–2012) och har med sina många körer vunnit erkänsla och priser både nationellt och internationellt. Han erhöll dirigentpriset vid kammarkörsfestivalen i Marktoberdorf 2003 och utsågs till årets kördirigent i Finland 2008.

Turunen är en omtyckt, krävande och motiverande ledare och dirigent som i sitt arbete lägger särskild vikt vid såväl klang och precision som ambitionsnivå och förståelse för musikens budskap. Turunen verkade som verksamhetsledare för Sulasol 1990–1996 och som lektor i körledning vid Tammerfors yrkeshögskola 2001–2011, och även om han mestadels lämnat administratörs- och lektorsrollerna bakom sig för att fokusera på sitt musicerande och sin forskning, är han i dag högst efterfrågad världen över som utbildare, domare, organisatör och skribent. Fortsättningsvis fungerar han dock som ordförande för Finlands Körledarförening, ett förtroende han innehaft alltsedan 1997.

Sin fritid tillbringar Turunen i hemmets lugna vrå med sin familj och modern angloamerikansk litteratur, på promenader med familjens parsonrussellterrier, på cricketplanen, eller – då tillfälle ges – i de inspirerande favoritlandskapen i Toscana.

 

I samarbete med

Fastighetsaktiebolaget Balder
http://www.balder.fi/

...och dig? Kontakta oss gärna för att diskutera sponsorskap!

Akademiska Sångföreningen

Postadress:
Simonsgatan 8 A
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND

Bankförbindelse:
Aktia Bank Abp 405518-187
IBAN FI97 4055 1810 0000 87
BIC HELSFIHH

Tfn/fax:
+358-9-56 27 19 00

FO-nummer:
2581855-4

E-post:
info@akademen.com

Föreningsregisternummer:
211.326

Hemsida:
http://akademen.com

Momsnummer:
Ej momsreg.


 

 

 

Instagram